Abm (TxBxH): 600 x 400 x 200 mm Lebensmittelkisten vom 28.10.2017